Akademia programowania robotów LEGO (Ferie 2017)

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat z miasta Białystok na ferie zimowe „Akademia programowania robotów LEGO (Ferie 2017)”.

Proponujemy tygodniowe ferie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Białystok.

Stowarzyszenie EUROPA przygotowało propozycję programu rekreacyjno-edukacyjnego, a w nim innowacyjny program edukacyjny – zajęcia z programowania robotów LEGO. Ferie to doskonała okazja do rozwijania kompetencji społecznych  przyszłych  młodych informatyków lub konstruktorów, to szansa na kształtowanie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej dzieci, które pozwalają lepiej im zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.

Ferie zimowe 2017 organizowane będzie w mieście Białystok w siedzibie naszego Stowarzyszenia na ul. Malmeda 1.

Terminy

turnus 30.01 – 3.02.2017

Program

 • zabawy gimnastyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia edukacyjne
 • warsztaty z robotyki i elektroniki  z elementami programowania
 • obiad
 • wyjście: do kina / do Muzeum / na spacer / gofry
 • podwieczorek
 • zajęcia m.in. językowe w formie zabawy, techniki tworzenia z papieru – origami, zabawa z wykorzystaniem sieci Internet…
 • czas wolny

Koszt półkolonii: 200 zł/dziecko


Ferie zimowe są zgłoszone w bazie wypoczynku nr 9096/POD/2017 oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zapewniamy niezapomniane atrakcje i wrażenia!

W trakcie turnusu trwającego 5 dni roboczych dzieci i młodzież będą miały zapewnioną opiekę wychowawcy w godz. 8.00 – 16.00. W trakcie dnia oprócz zajęć informatycznych z robotyki , które trwać będą 2 godz., uczestnicy będą mieli zorganizowane inne zajęcia tj.: zajęcia plastyczne, orgiami,  gry i zabawy grupowe, zaplanowane jest wyjście do kina, oraz wyjścia na spacery w zależności od pogody. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie (napoje, ciastka, obiad dwudaniowy i podwieczorek). Będą też ubezpieczeni od NNW.

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 1. Uczestnikiem ferii zimowych może zostać uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkały na terenie miasta Białystok
 2. Aby zostać zakwalifikowanym na wypoczynek zimowy, rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w wysokości 200 zł. /osobę
 3. Osoby zainteresowane feriami (rodzice, opiekunowie uczniów) powinni osobiście bądź listownie dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe na ferie zimowe do Biura Projektu:
 • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia
 • deklarację uczestnictwa podpisana przez rodzica/opiekuna
 • podpisane oświadczenie i regulamin projektu
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna
 • potwierdzenie przelewu / wpłata za uczestnictwo w wypoczynku zimowym w wysokości 200 zł

 Zapisy

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA”- Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 102 lub 781 408 270
projekty@stowarzyszenieeuropa.pl

Dokumenty do pobrania

 1. Zgłoszenie dziecka ferie 2017
 2. Regulamin
 3. Oświadczenie
 4. Karta kwalifikacyjna