EKOM@NIA – Interaktywna Gra Ekologiczna

EKOM@NIA – Interaktywna Gra Ekologiczna to interaktywna gra, której celem jest podświadome i świadome uczenie się nawyków związanych z sortowaniem odpadów, oraz ich późniejszym wtórnym wykorzystaniu. Aby wziąć udział w grze niezbędna będzie rejestracja online oraz zalogowanie na stworzonym portalu.

Sama gra polegała na odnalezieniu w przestrzeni miejskiej Białegostoku odpadów i przeprowadzenie właściwej ich segregacji. Za odnalezienie odpadów i ich właściwą utylizację uczestnik otrzymał punkty. Odpowiednia ilość punktów pozwalała uczestnikowi przejść do następnej planszy (kolejne miejsce miasta Białystok).

Miedzy przejściem do kolejnej planszy gracz mógł za pomocą wirtualnych odpadów złożyć eko-przedmiot wg podanej instrukcji. Po zakończonej grze uczestnik miał możliwość stworzenia Eko-ludka. Stworzone Eko-ludki przez osoby zarejestrowane na portalu objęto konkursem na najciekawszego, najbardziej ekologicznego, białostockiego – Eko-ludka. Stworzone Eko-ludki, będzie można umieszczać w specjalnie stworzonej galerii online, gdzie można było oddawać na nie głosy. Na pracę można było oddać jeden głos dziennie z jednego nr IP. Komisja konkursowa przyznała nagrody:

 • Nagroda dla uczestnika I miejsce – 1 nagroda rzeczowa
 • Nagroda dla uczestnika II miejsce – 1 nagroda rzeczowa
 • Nagroda dla uczestnika III miejsce – 1 nagroda rzeczowa
 • Wyróżnienia (nagrody rzeczowe) – 6 nagród/wyróżnień rzeczowych

Gra ekologiczna miała charakter otwarty i była adresowana do białostockich internautów, zarazem pasjonatów ekologii – amatorów jak i profesjonalistów. Organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe dla najciekawszych prac.

Celem konkursu było:

 • prezentacja twórczego spojrzenia na edukację ekologiczną miasta Białystok poprzez grę online
 • rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości ekologicznej oraz indywidualnych zdolności twórczych mieszkańców miasta Białystok
 • ukazywanie postaw ekologicznych naszego miasta poprzez Internet dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami w naszym mieście
 • rozwijanie zainteresowań ekologicznych i artystycznych mieszkańców miasta Białystok
 • doskonalenie umiejętności internetowych i zastosowanie różnych technik dla otrzymania ciekawych prac ekologicznych,
 • stymulowanie do aktywności ekologicznej osób uzdolnionych, zainteresowanych ekologią
 • promowanie osób wykazujących zainteresowanie tematyką ekologiczną,
 • stworzenie uczestnikom możliwości do zaprezentowania swoich dokonań z dziedziny ekologii i artyzmu na witrynach internetowych należących do Stowarzyszenia „EUROPA”
 • aktywizowanie społeczności miasta Białystok do udziału w grach ekologicznych.
 • nagłośnienie medialne gry ekologicznej rozpowszechni informację o działaniach zmierzających do edukacji społecznej naszego miasta w zakresie edukacji, wiedzy o ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.