Poszukiwani trenerzy do projektu „Szkoleniowiec – nowe możliwości”

W związku z realizacją  projektu „Szkoleniowiec – nowe możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA”- Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność …