Klaster edukacyjny

Uczestniczyliśmy we współtworzeniu Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej.

Zrealizowanie postawionych przed projektem zadań pozwoli zwrócić uwagę społeczeństwa jaki wpływ ma edukacja cyfrowa na rozwój gospodarczy oraz zmniejszyć dystans rozwoju naszego regionu wobec pozostałych województw kraju.