Konkurs foto-graficzny V

Rosnące zainteresowanie fotografia cyfrową i grafiką komputerowa pozwoliło utwierdzić się nam w przekonaniu o dobrze wyznaczonych celach i słuszności wizji konkursu. Celem konkursu było rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych ukazywanie możliwości fotografii i techniki komputerowej w twórczości plastycznej i artystycznej, promowanie osób wykazujących zainteresowanie tematyką technologii informacyjnej.
Uczestniczyć w konkursie mogły wszystkie osoby fotografujące oraz pasjonaci grafiki komputerowej z terenu całej Polski.
Prace zgłoszone na poprzednie edycje konkursu cechował wysoki poziom artystyczny i duża różnorodność. Na uwagę zasługuje indywidualne spojrzenie w temat konkursu – „Przestrzeń wokół nas” i koncepcja wykonania fotografii, jak i grafik komputerowych.
Prace laureatów poprzednich edycji można zobaczyć na stronie www.psiiz.edu.pl
W piątej edycji konkurs odbył się będzie w terminie od 20.06.2011 r. do 20.08.2011 r.
Wyniki konkursu „Mistrz Foto-Graficzny V”

27 sierpnia br. rozstrzygnięty został konkurs „Mistrz Foto-Graficzny V”, organizowany przez Policealną Szkołę Informatyki i Zarządzania w Białymstoku, przy współudziale T-Matic Grupa Computer Plus i Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” z Białegostoku.

Komisja konkursowa składająca się z ekspertów fotografików i grafików komputerowych informuje że:

  • Na V Konkurs Fotograficzny „Mistrz Foto-Graficzny V”, zorganizowany przez Policealną Szkołę Informatyki i Zarządzania w Białymstoku, napłynęły prace 35 autorów;
  • Wszystkie prace spełniły warunki regulaminowe, co oznacza iż zostały poddane ocenie.

W wyniku wielogodzinnej dyskusji postanowiono przyznać;

W kategorii fotografia:

  • I miejsce – pan Piotr Świderski za zestaw prac
  • II miejsce – pani Sylwia Szczepanik
  • III miejsce – pani Katarzyna Strzelczyk

W kategorii grafika komputerowa:

  • I miejsce – pan Łukasz Pankiewicz

Nadesłane prace cechował wysoki poziom artystyczny, duża różnorodność, a także indywidualne spojrzenie w zakresie wyboru tematu i koncepcji wykonania fotografii, jak i grafik komputerowych.

Komisja konkursu gratuluje nagrodzonym, serdecznie dziękując wszystkim autorom którzy nadesłali swoje prace

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i odbiorze nagród drogą pisemną lub e-mailową.

Wszystkie nagrodzone prace będzie można obejrzeć na stronie www.psiiz.edu.pl

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach fotograficznych.