Poszukiwani trenerzy do projektu „Nowe kwalifikacje”

W związku z realizacją  projektu „Nowe kwalifikacje” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA”- Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność  w Białymstoku ogłasza nabór na trenerów do szkoleń z zakresu:

 

  • Andragogika (24 godz.) – termin: listopad – grudzień 2013
  • Szkolenie certyfikowane AutoCad 2013 (72 godz.) – termin: grudzień – kwiecień 2013

 

CV oraz list motywacyjny proszę kierować na adres:

 

Biuro Projektu: Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej

„EUROPA”- Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Koordynator: Małgorzata Jaworska, tel. 85 74 89 102, 781-408-270

http://serwer17759.lh.pl/stowarzyszenie_europa/index.php/realizowane-projekty/nowe-kwalifikacje