Ogłoszenia

Projekt „Nowe kwalifikacje”

W związku z planowaną realizacją projektu unijnego przyjmujemy zgłoszenia osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów EFS na stanowiska:

  • specjalisty ds. obsługi finansowej
  • specjalisty ds. promocji, rekrutacji i organizacji szkoleń

Do pobrania

Okres wykonywania pracy: 1 wrzesień 2013 – 30 kwiecień 2014. Praca na umowę zlecenie w wymiarze około 40 godzin miesięcznie.

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl


Projekt „Szkoleniowiec – nowe możliwości”

W związku z planowaną realizacją projektu unijnego przyjmujemy zgłoszenia osób posiadających doświadczenie w realizacji projektów EFS na stanowiska:

  • koordynator projektu
  • specjalisty ds. obsługi finansowej
  • specjalista ds. promocji, rekrutacji i organizacji szkoleń

Okres wykonywania pracy: 1 wrzesień 2013 – 30 kwiecień 2014. Praca na umowę zlecenie w wymiarze około 40 godzin miesięcznie.

Do pobrania

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl