Programowanie robotów LEGO (wakacje 2018)

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat z miasta Białystok na półkolonie letnie „Programowanie robotów LEGO (wakacje 2018)”.

Proponujemy tygodniowe półkolonie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Białystok.

Stowarzyszenie EUROPA przygotowało propozycję programu rekreacyjno-edukacyjnego, a w nim innowacyjny program edukacyjny – zajęcia z programowania robotów LEGO. Wakacje to doskonała okazja do rozwijania kompetencji społecznych  przyszłych  młodych informatyków lub konstruktorów, to szansa na kształtowanie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej dzieci, które pozwalają lepiej im zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.

Półkolonie organizowane będą w mieście Białystok w siedzibie naszego Stowarzyszenia na ul. Malmeda 1.

Terminy:

 • I turnus: 16.07.2018 – 20.07.2018
 • II turnus: 20.08.2018 – 24.08.2018

Program:

 • zabawy gimnastyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia edukacyjne
 • warsztaty z robotyki i elektroniki  z elementami programowania
 • obiad
 • wyjście: do kina / do muzeum / na spacer /strefy wysokich lotów/ gofry, lody
 • podwieczorek
 • zajęcia m.in. językowe w formie zabawy, techniki tworzenia z papieru – origami, zabawa z wykorzystaniem sieci Internet…
 • czas wolny

W trakcie turnusu trwającego 5 dni roboczych dzieci i młodzież będzie miała zapewnioną opiekę wychowawcy w godz. 8.00 – 16.00. Oprócz zajęć informatycznych z robotyki, uczestnicy półkolonii będą mieli zorganizowane zajęcia: plastyczne, orgiami, gry i zabawy grupowe, zaplanowane jest wyjście do kina, muzeum, do Strefy Wysokich Lotów (trampoliny)  oraz wyjścia na spacery. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie (napoje, ciastka, obiad dwudaniowy i podwieczorek). Ostatniego dnia dzieci pójdą do kina (Galeria Jurowiecka), oraz zjedzą obiad w McDonald’s – zestaw Happy Meal®. Uczestnicy będą ubezpieczeni od NNW.

Półkolonie letnie 2018 są zgłoszone w bazie wypoczynku MEN oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Koszt półkolonii: 215 zł /dziecko

Zapewniamy niezapomniane atrakcje i wrażenia!

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 1. Uczestnikiem może zostać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkały na terenie miasta Białystok
 2. Aby zostać zakwalifikowanym na wypoczynek letni, rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w wysokości 215 zł/osobę
 3. Osoby zainteresowane półkoloniami (rodzice, opiekunowie uczniów) powinni osobiście bądź listownie dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do Biura Projektu:
 • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia
 • deklarację uczestnictwa podpisana przez rodzica/opiekuna
 • podpisane oświadczenie i regulamin projektu
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna
 • podpisaną klauzulę informacyjną
 • potwierdzenie przelewu / wpłata za uczestnictwo w wypoczynku zimowym w wysokości 215,00 zł

Zapisy

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA”- Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 102 lub 781 408 270
projekty@stowarzyszenieeuropa.pl

Dokumenty do pobrania:

1. KARTA ZGŁOSZENIOWA
2. KARTA KWALIFIKACYJNA
3. Regulamin
4. Oświadczenie
5. Klauzula informacyjna