Projekt „Bawimy się grafiką”

Zadaniem projektu „Bawimy się grafiką” była organizacja bezpłatnych weekendowych warsztatów graficznych dla uczniów szkół podstawowych z miasta Białystok.

Projekt pn. „Bawimy się grafiką” został zrealizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywność Zawodowej „EUROPA w Białymstoku ze środków Budżetu Miasta – w ramach konkursu Prezydenta Miasta Białegostoku.

Rekrutację prowadziliśmy w miesiącach: kwiecień (na I turę warsztatów graficznych /1 grupa 8 osobowa), wrzesień 2011 (na II turę warsztatów graficznych /1 grupa  8 osobowa).

Projekt miał charakter otwarty i był adresowany do najmłodszych pasjonatów informatyki i grafiki komputerowej. Warsztaty graficzne odbyły się w trakcie weekendów (5 x 3 godz. lekcyjne), w trakcie których dzieci poznały warsztatowe tajniki komputerowych technik graficznych.

Terminy:

I termin warsztatów: maj-czerwiec 2011 – grupa 8 osobowa

 • 14 maja 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 15 maja 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 28 maja 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 12 czerwiec 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 18 czerwiec 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30

II termin warsztatów: wrzesień- październik 2011 – grupa 8 osobowa

 • 16 październik 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 22 październik 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 30 październik 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 06 listopad 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30
 • 20 listopad 2011 r. w godz. 10.00 – 12.30

Podczas zajęć uczestnicy poznali programy wykorzystywane do tworzenia grafiki: Corel Draw, Corel Photo Paint oraz program Word do edycji tekstu czy Microsoft Power Point do tworzenia prezentacji. Warsztaty dały możliwość opanowania w krótkim czasie profesjonalnych programów graficznych. Same dzieci zaprojektują wizytówkę, okładkę, ilustrację, stworzą komiks i wiele innych ciekawych prac.

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

1. osoby zainteresowane warsztatami (rodzice uczniów) powinni (osobiście bądź listownie) dostarczyć następujące dokumenty do Biura Projektu:

 • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia;
 • podpisane oświadczenie i regulamin;
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna

Adres, na który należy dostarczyć osobiście formularz zgłoszeniowy.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywność Zawodowej „EUROPA”,
ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
tel. 85 74 89 102/140
fax. 85 74 89 136
e-mail: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl
www.stowarzyszenieeuropa.pl/bawimysiegrafika/