Projekt „Gmina Łapy aktywna na rynku pracy”

„Gmina Łapy aktywna na rynku pracy” zakończył się z dniem 31.08.2011 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w naszym projekcie.

BEZPŁATNE SZKOLENIA dla mieszkańców gminy ŁAPY w ramach projektu „Gmina Łapy aktywna na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Europejskiego Kapitał Ludzki

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.3 Inicjatywy lokalne podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Jesteś osobą bezrobotną w wieku 18-24 lat zameldowaną w gminie Łapy?
 • Jesteś osobą bezrobotną pomiędzy 50 a 64 rokiem życia zameldowaną w gminie Łapy?
 • Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łapach?
 • Chciałbyś podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje?
 • Chciałbyś zdobyć nowe umiejętności zawodowe?

Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń przygotowujących bezrobotnych mieszkańców gminy Łapy do startu „w nowe życie zawodowe”. Dla uczestników przewidujemy modułowy program wzmacniających ich osobowość, uczący konsekwencji w dążeniu do celu, podnoszących wiarę we własne siły i możliwości oraz pomoc w powrocie na rynek pracy – zajęcia z doradcami zawodowymi oraz szkolenia zawodowe – komputerowe.

W ramach projektu proponujemy szkolenia:

 • Warsztaty z doradztwa zawodowego – 24 godz. lekcyjne
 • Szkolenia zawodowe – jedno do wyboru:
  • Podstawy obsługi komputera z Internetem oraz kas fiskalnych – 64 godz. lekcyjne
  • Tworzenia stron www – 64 godz. lekcyjne

Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów
 • 88 godzin szkoleniowych na osobę
 • warsztaty z doradztwa zawodowego i szkolenia zawodowe realizowane w Białymstoku
 • do wyboru 2 rodzaje szkoleń zawodowych
 • zajęcia w godzinach popołudniowych (2 razy w tygodniu po 4 godz. dziennie)
 • grupy szkoleniowe 10-cio osobowe
 • profesjonalne materiały dydaktyczne
 • poczęstunek/obiad w czasie przerw
 • zwrot kosztów dojazdów uczestnikom dojeżdżającym na szkolenie
 • certyfikaty na zakończenie szkoleń
 • przyjemną atmosferę podczas zajęć
 • nową atrakcyjną wiedzę zawodową

Projekt oferuje możliwość bezpłatnego podnoszenia kwalifikacji bezrobotnych mieszkańców gminy Łapy, czyni go istotnym elementem polityki wspierania równości szans osób zamieszkujących tereny wiejskie naszego województwa. Dzięki wsparciu ze środków unijnych możemy dać im szansę na rozwój, bez względu na ich sytuację materialną, a przez to zwiększamy ich możliwość na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.