Projekt „Przedsiębiorcza kobieta”

Bądź przedsiębiorcza! – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Stowarzyszenie „EUROPA” realizowało projekt skierowany do bezrobotnych i poszukujących pracy kobiet z woj. mazowieckiego. Projekt nosił nazwę „Przedsiębiorcza kobieta”.

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet współfinansowany ze środków EFS pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kto mógł uczestniczyć w projekcie?

Projekt skierowany był do kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Ostrowi Mazowieckiej i Makowie Mazowieckim.

Liczbę uczestników projektu wyniosła 60 Pań.

Czego dotyczył projekt?

Celem projektu było wspieranie równości szans kobiet z województwa mazowieckiego na rynku pracy.

Dla uczestniczek projektu przewidziano modułowy program wzmacniający ich osobowość, uczący konsekwencji w dążeniu do celu, podnoszący wiarę we własne siły i możliwości oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu bezpłatnych 70 godzinnych szkoleń przygotowujących kobiety do startu „w nowe życie zawodowe”.

W ramach projektu każda z Pań uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, treningu interpersonalnego, wizażu oraz zajęć komputerowych.

W ramach projektu zapewniono:

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikaty uczestnictwa
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
  • ubezpieczenie NNW