Projekt „Sprawni niepełnosprawni”

Projekt zakłada wsparcie młodzieży niepełnosprawnej (z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) pozostającej bez pracy, w wieku 18-24 lat, przez aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego (w szczególności z mniejszych miejscowości) w okresie 01.07.2015 – 31.12.2015.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne uczestnictwo w jednym ze szkoleń zawodowych do wyboru:

  • Asystent ds. księgowych – kod zawodu: 431101- 124 godzin / 1 grupa 8-osobowa
  • Grafik komputerowy multimediów – kod zawodu: 216602 – 124 godzin / 1 grupa 8-osobowa

oraz wspólną integrację, poznanie się i wspieranie się wzajemne i wyjście do filharmonii.

W ramach szkoleń zawodowych będzie przewidziane 24 godzin zajęć z psychologiem (grupy wsparcia).

Grupę docelową projektu stanowić będzie 16 młodych osób niepełnosprawnych. Trudności tej grupy z wejściem a później utrzymaniem się na rynku pracy determinują realizacje projektu będącego wsparciem w pokonaniu tych problemów. Grupa docelową cechuje niska samoocena, brak aktywności zawodowej,  czy też brak doświadczenia zawodowego.

Udział w projekcie pozwoli osobom niepełnosprawnym na podniesienie świadomości o możliwościach poprawy swego bytu, możliwość ewentualnego zatrudnienia po odbytym szkoleniu zawodowym – w nowym zawodzie, gdyż praca pozwala uzyskać niezależność ekonomiczną, umożliwia i wzbogaca formy uczestnictwa w  społeczeństwie, samorealizację, ponadto zapobiega izolacji społecznej.

Zakładamy, że projekt przyczyni się do wypełnienia luki w obecnym systemie wsparcia dla osób stanowiących niniejsza grupę docelową.


Formularze do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie dane osobowe

3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności

4. Regulamin projektu


Biuro Projektu:
Stowarzyszenie EUROPA
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
Kontakt:
Tel: 85 74 89 102
E-mail: projekty@stowarzyszenieeuropa.pl