Projekt „Zielony Białystok”

„PRZYRODA BEZ CZŁOWIEKA MOŻE ŻYĆ, ALE CZŁOWIEK BEZ PRZYRODY ZGINIE”

Głównym celem konkursu było zainteresowanie młodzieży ciekawą i ważną tematyką, związaną ze współczesnymi problemami ekologii. Zamierzaliśmy pomóc uczniom w poszerzeniu wiedzy z zakresu zagadnień ekologicznych, w sposób dla nich łatwy i atrakcyjny. Uczniowie wykorzystując udostępnione, z naszej strony, środki informatyczne: Internet, wiadomości zaczerpnięte z bogato opracowanych stron internetowych, uzyskali niezbędne wiadomości i poszerzyli swoją wiedzę o ciekawe informacje potrzebne do zrealizowania zadań, które stawia przed nimi uczestnictwo w konkursie. Wiedza z dziedziny ekologii pomogła zrozumieć młodzieży jak ważne i cenne są zachowania proekologiczne, w dynamicznie rozwijających się dużych aglomeracjach miejskich i miastach.

Realizacja konkursu zapewniła uczniom więcej kultury i poszanowania dla środowiska, pragnęliśmy zwrócić uwagę na problemy ekologiczne naszego miasta, by młodzi mieszkańcy Białegostoku nie tylko posiedli podstawowe wiadomości z zakresu ekologii, ale także w łatwy i interesujący sposób umieli je przekazać, prezentując swoje prace konkursowe i tym samym przyczyniając się do promocji i zainteresowania ekologią białostoczan, swoich rodziców, sąsiadów, rówieśników.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie stron internetowych lub grafik komputerowych – plakatu o tematyce ekologicznej. Efekty ich pracy zostały przesłane do Stowarzyszenia „EUROPA”, gdzie Komisja Konkursowa oceniła je pod kątem zawartości, poprawności treści oraz jakości i stopnia zaawansowania wykonania.

Najciekawsze prace zostaną opublikowano na serwerze Stowarzyszenia „EUROPA”, a także uhonorowane nagrodami pieniężnymi. W konkursie uczestniczyli uczniowie, samodzielnie realizujący stronę internetową, na wybrany temat z dziedziny ekologii, przynależny do odpowiedniej kategorii tematycznej.

Tematy konkursu:

 1. Ochrona atmosfery, wód i lasów miasta Białystok
 2. Zielony Białystok 20009 – promocja ekologiczna miasta Białystok

prace konkursowe mogły być wykonane jako / kategorie:

 1. strona internetowa www
 2. plakat ekologiczny

Wymagania techniczne konkursu:

 1. Prace przesyłane na konkurs powinny zostać wykonane zgodne z określonymi wymogami. Plakat ekologiczny powinien być dostarczony w formacie .tif lub .jpg., w rozmiarze: 29,7 x 42 cm (A3), w rozdzielczości: min 300 dpi.
 2. Strona internetowa powinna być opublikowana z podanym adresem strony http://www w formularzu zgłoszeniowym

Informacje potrzebne przy tworzeniu prac uczestnicy zdobyli z zasobów sieci Internet oraz z katalogów, folderów i publikacji udostępnionych im przez organizatora konkursu. Niepodważalną korzyścią dla uczestników było zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska i ekologią poprzez przygotowywanie materiałów. Podczas pracy zapoznali się z zagadnieniom ochrony zasobów ziemi, powietrza i zwierząt, a poszukując tematu strony zgłębili się w problemy ekologii. Nauczyciele informatyki, biologii, geografii i innych przedmiotów, mogli ukierunkowywać młodzież wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, które stanowiło niezwykłe źródło koncepcji i pomysłów. Zagadnienia poruszane na stronach internetowych stanowiły wyjście dla rozmów podczas zajęć dydaktycznych.

W konkursie nagrodzono tematykę prac i profesjonalne odniesienie się do tematu, aby zmobilizować uczestników do poszukiwania ciekawych, użytecznych i wiarygodnych informacji. Wszelkie działania zmierzające do zapewnienia ochrony środowiska mogą stać się młodzieży szkolnej bliskie, poprzez edukację ekologiczną opartą na bazie Internetu. Takie połączenie działań ma na celu dotarcie do jak największej liczby osób „młodego pokolenia” i poprzez to, zasygnalizowanie, iż zdobycze techniki mogą iść z pomocą naturze i jej sprzyjać.

Najlepszym autorom prac wręczone nagrody pieniężne, w kategoriach:

Strona internetowa WWW:

 • I nagroda: w 2 kategoriach tematycznych – nagroda pieniężna w wysokości 450,00 PLN
 • II nagroda: w 2 kategoriach tematycznych – nagroda pieniężna w wysokości 350,00 PLN

Plakat ekologiczny:

 • I nagroda: w 2 kategoriach tematycznych – nagroda pieniężna w wysokości 450,00 PLN
 • II nagroda: w 2 kategoriach tematycznych – nagroda pieniężna w wysokości 350,00PLN

Autorzy prac nagrodzonych, wyróżnionych, zakwalifikowanych na publikowanie najlepszych prac na stronie www Stowarzyszenia EUROPA otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Instytucje, które współpracowały przy organizacji konkursu:

 • DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
 • KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU
 • T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS SP. Z O.O.

Termin zgłaszania prac konkursowych upłynął 30 października 2009 r.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na stronie www organizatora nastąpiło 6.11.2009 r.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło 10.11.2009 r.