Projekt „Szkoleniowiec – nowe możliwości”

1 września 2013 r. rozpoczynamy realizację projektu: „Szkoleniowiec – nowe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Do projektu zapraszamy 15 (w tym: 12 kobiet /3 mężczyzn) nauczycieli / instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, w tym 3 kobiety bezrobotne – zawód wyuczony nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu.

Czas realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.04.2014 r.

Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie (gmina: Sokółka, Zambrów-miasto, Łapy)

Ostatnie wolne miejsca – zapraszamy!

UWAGA! Szkolenie rozpoczynamy w dniu 30.11.2013 o godz. 13.00 na ul. Malmeda 1 w Białymstoku.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 15 nauczycieli i instruktorów zawodu (w tym: 12K/3M) z gmin Sokółka, Zambrów-Miasto, Łapy – poprzez udział w szkoleniach z zakresu andragogiki i IT w terminie 1/09/2013-30/04/2014

Cele szczegółowe projektu:

  • Przygotowanie 15 nauczycieli (12K/3M) z gmin Sokółka, Zambrów-Miasto, Łapy do nauczania osób dorosłych poprzez udział w szkoleniu z zakresu andragogiki w terminie 1/09/2013-30/04/2014
  • Przygotowanie 15 nauczycieli (12K/3M) z gmin Sokółka, Zambrów-Miasto, Łapy do prowadzenia zajęć z zakresu systemów finansowo-księgowych poprzez udział w szkoleniu z oprogramowania ERP w terminie 1/09/2013-30/04/2014

Działania w ramach projektu:

  • Andragogika – szkolenie  – 24 godz.
  • Systemy finansowo-księgowe – szkolenia autoryzowane ERP Comarch – 72 godz.
  • Szkolenia realizowane będą  w Białymstoku

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe
  • ciepły posiłek i przerwy kawowe
  • zwrot kosztów dojazdów
  • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności

Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne!!!

Dokumenty rekrutacyjne:

*do dokumentów zgłoszeniowych należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/instruktora praktycznej nauki zawodu

Informacje i zapisy:

Biuro Projektu:

Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej
„EUROPA” – Edukacja – Rozwój – Praca – Aktywność

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Tel. 85 74 89 102, 781-408-270

projekty@stowarzyszenieeuropa.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!