Wakacje w mieście z Akademią LEGO

Białystok

Zapraszamy dzieci i młodzież z miasta Białystok, w wieku od 7 do 12 lat na półkolonie letnie dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku!

Stowarzyszenie EUROPA przygotowało propozycję programu rekreacyjno-edukacyjnego, a w nim innowacyjny program edukacyjny – zajęcia z programowania robotów LEGO. Wakacje to doskonała okazja do rozwijania kompetencji społecznych  przyszłych młodych informatyków lub konstruktorów, to szansa na kształtowanie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej dzieci, które pozwalają lepiej im zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.

Półkolonie organizowane będą w mieście Białystok w siedzibie naszego Stowarzyszenia na ul. Malmeda 1.

Półkolonie są dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku!

Turnusy:

 • I turnus: 20-24.07.2020 – Programowanie robotów LEGO
 • II turnus: 17-21.08.2020 – Programowanie robotów LEGO

Program:

 • zabawy gimnastyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia edukacyjne
 • warsztaty z robotyki i elektroniki z elementami programowania
 • obiad
 • wyjście: do kina / do muzeum / na spacer – plac zabaw/ na kręgle/ lody
 • podwieczorek
 • zajęcia m.in. językowe w formie zabawy, techniki tworzenia z papieru – origami, zabawa z wykorzystaniem sieci Internet
 • czas wolny

W trakcie turnusu trwającego 5 dni roboczych dzieci i młodzież będzie miała zapewnioną opiekę wychowawcy w godz. 7.45 – 16.15. Oprócz zajęć informatycznych z robotyki, uczestnicy półkolonii będą mieli zorganizowane zajęcia: plastyczne, origami, gry i zabawy grupowe, zaplanowane jest wyjście do kina, do muzeum, na kręgle oraz wyjścia na spacery. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie (napoje, ciastka, obiad dwudaniowy i podwieczorek). Ostatniego dnia dzieci pójdą do kina (Galeria Jurowiecka), oraz zjedzą obiad w McDonald’s – zestaw Happy Meal®. Uczestnicy będą ubezpieczeni od NNW.

Półkolonie letnie 2020 są zgłoszone w bazie wypoczynku MEN.

Koszt 260 zł/dziecko

Zapewniamy niezapomniane atrakcje i wrażenia!

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

1.Uczestnikiem może zostać uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie miasta Białystok

2.Aby zostać zakwalifikowanym na wypoczynek letni, rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w wysokości 260 zł/osobę

3.Osoby zainteresowane półkoloniami (rodzice, opiekunowie uczniów) powinni osobiście bądź listownie dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do Biura Projektu:

 • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia
 • deklarację uczestnictwa podpisana przez rodzica/opiekuna
 • podpisane oświadczenie i regulamin projektu
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna
 • podpisaną klauzulę informacyjną
 • oświadczenie stosowne do wytycznych GIS, MZ i MEN
 • potwierdzenie przelewu / wpłata za uczestnictwo w wypoczynku letnim w wysokości 260,00 zł

Zapisy

Dokumenty do pobrania: