Ferie zimowe z Akademią LEGO

Zapraszamy dzieci i młodzież z miasta Białystok, w wieku od 7 do 12 lat na ferie zimowe dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku!

Stowarzyszenie EUROPA przygotowało propozycję programu rekreacyjno-edukacyjnego, a w nim innowacyjny program edukacyjny – zajęcia z programowania robotów LEGO. Ferie to doskonała okazja do rozwijania kompetencji społecznych  przyszłych młodych informatyków lub konstruktorów, to szansa na kształtowanie twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej dzieci, które pozwalają lepiej im zrozumieć świat przedmiotów ścisłych.

Ferie organizowane będą w mieście Białystok w siedzibie naszego Stowarzyszenia na ul. Malmeda 1.

Ferie są dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Białegostoku!

Turnusy:

 • I turnus: 24-28.01.2022 – Programowanie robotów LEGO
 • II turnus: 31.01.2022-04.02.2022 – Programowanie robotów LEGO

Program:

 • zabawy gimnastyczne, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia edukacyjne
 • warsztaty z robotyki i elektroniki z elementami programowania
 • obiad
 • wyjście: do kina / do muzeum / na spacer – plac zabaw/ na kręgle/ gofry
 • podwieczorek
 • zajęcia m.in. językowe w formie zabawy, techniki tworzenia z papieru – origami, zabawa z wykorzystaniem sieci Internet
 • czas wolny

W trakcie turnusu trwającego 5 dni roboczych dzieci i młodzież będą miały zapewnioną opiekę wychowawcy w godz. 7.45 – 16.15. Oprócz zajęć informatycznych z robotyki, uczestnicy półkolonii będą mieli zorganizowane zajęcia: plastyczne, origami, gry i zabawy grupowe, zaplanowane jest wyjście do kina, do muzeum, na kręgle oraz wyjścia na spacery. Uczestnicy będą mieli zapewnione wyżywienie (napoje, ciastka, obiad dwudaniowy i podwieczorek). Ostatniego dnia dzieci pójdą do kina (Galeria Jurowiecka), oraz zjedzą obiad w McDonald’s – zestaw Happy Meal®. Uczestnicy będą ubezpieczeni od NNW.

Ferie zimowe 2022 są zgłoszone w bazie wypoczynku MEN.

Koszt 280 zł/dziecko

Zapewniamy niezapomniane atrakcje i wrażenia!

Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

1.Uczestnikiem może zostać uczeń szkoły podstawowej, zamieszkały na terenie miasta Białystok

2.Aby zostać zakwalifikowanym na wypoczynek zimowy, rodzic/opiekun ucznia zobowiązany jest dokonać opłaty za udział w wysokości 280 zł/osobę

3.Osoby zainteresowane feriami (rodzice, opiekunowie uczniów) powinni osobiście bądź listownie dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe do Biura Projektu:

 • formularz zgłoszeniowy dotyczący danych osobowych ucznia
 • deklarację uczestnictwa podpisana przez rodzica/opiekuna
 • podpisane oświadczenie i regulamin projektu
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodzica/opiekuna
 • podpisaną klauzulę informacyjną
 • oświadczenie stosowne do wytycznych GIS, MZ i MEN
 • potwierdzenie przelewu / wpłata za uczestnictwo w wypoczynku letnim w wysokości 280,00 zł